KONTAKTER I RYGENE IL


HOVEDSTYRET

Leder

Helga Kristine Hansen

Gamle Prestevei 31, 4821 Rykene

997 24022

Nestleder

Karianne Lilleødegård


905 76807

Sekretær

Christine Simonsen

Spirveien 7 A

971 88523

Kasserer

Revisor LandbøRevisor

Sølvi Meinseth

Trålumbakken 10, 4870 Fevik

905 55544

Styremedlem fotball

Trond Olsen

Postboks 36, 4822 Rykene

934 52236

Styremedlem ski

Anna Signe Dønnestad

Inntjoreveien 30, 4886 Grimstad

957 42728

FOTBALLSTYRET

Leder

Trond Olsen

Boks 36, 4822 Rykene

934 52236

Nestleder

Stian Ricky Dalen

Gamle Prestevei 31, 4821 Rykene

997 24003

Kasserer

Arne Isaksen

Helle, 4821 Rykene

918 73653

Sekretær

Karl Reidar Thaule

Huoddveien 48, 4821 Rykene

917 35046

Styremedlem 

Frank Audun Andersen

Presteveien 41 B, 4821 Rykene

908 04009

Styremedlem

Robin Rosander

Småmyrene 19, 4821 Rykene

900 30657

Ansvarlig lagpåmelding

Arild Johansen

Gamle Prestevei 7, 4821 Rykene

482 19155

Materialforvalter

Trond Olsen

Boks 36, 4822 Rykene

934 52236

Valgkomite

Rikard Aanonsen

Presteveien 263, 4821 Rykene

482 17194

SKISTYRET

Leder

Anna Signe Dønnestad

Inntjoreveien 30, 4886 Grimstad

909 61261

Kasserer

Kristine LarsenSekretær

Tina Mortensen Kjær

Spikkelia 28, 4821 Rykene

472 90078

Styremedlem

Anna Signe Dønnestad

Inntjoreveien 30, 4886 Grimstad

909 61261

WEBANSVARLIG

Web-ansvarlig

Lindehaugen 2, 4821 Rykene

412 40917