HOVEDSTYRET 1933-2023 (ufullstendig)

År

Leder

Nestleder

Kasserer

Sekretær

Styremedlemmer13.03.33-08.10.33

Jens Buflaten

Håkon Jensen

Jens Refsnes

Gjerulf Dalen

Olaf Sørensen, Olaf Jensen

08.10.33-02.06.34

Ånon Sandberget

Ole Ånonsen

Knut Forsberg

Gjerulf Dalen

Jens Buflaten

02.06.34-14.10.34

Ånon Sandberget

Alf Johansen

Knut Forsberg

Lars Ånonsen


14.10.34-20.10.35

Ånon Sandberget

Knut Sørensen

Arnt Andersen

Gjerulf Dalen


20.10.35-07.05.36

Alf Johansen

Knut Sørensen

Erik Eriksen

Gjerulf Dalen


07.05.36-04.10.36

Alf Johansen

Arnt Andersen

Erik Eriksen

Peder Bunkene


04.10.36-28.11.37

Alf Johansen

Knut Sørensen

Anders Danielsen

Peder Bunkene


28.11.37-22.09.38

Alf Johansen

Peder Bunkene

Erik Eriksen

Håkon Hansen


22.09.38-15.09.39

Peder Bunkene

Rangvald Dalen

Erik Eriksen

Gunnar Dalen


15.09.39-13.10.40

Lars Pettersen

Peder Bunkene

Alf Johansen

Karl Tobiassen


13.10.40-28.09.41

Alf Johansen

Lars Pettersen

Sverre Nyland

Håkon Pettersen


28.09.41-14.05.45

Alf Johansen

Lars Pettersen

Sverre Nyland

Håkon Pettersen


14.05.45-03.11.45

Sverre Nyland

Lars Pettersen

Håkon Pettersen

Willy Nilsen


03.11.45-24.11.46

Peder Bunkene

Håkon Pettersen

Lars Pettersen

Arnt Andersen


24.11.46-16.11.47

Peder Bunkene

Håkon Pettersen

Lars Pettersen

Arnt Andersen


16.11.47-14.11.48

Håkon Pettersen

Peder Bunkene

Lars Pettersen

Arnt Andersen


14.11.48-27.11.49

Lars Pettersen

Peder Bunkene

Willy Nilsen

Oddvar Jakobsen


27.11.49-10.12.50

Stian Buflaten

Peder Bunkene

Helge Buflaten

Håkon Pettersen


10.12.50-51

Henry Hansen

Trygve Karlsen

Willy Nilsen

Håkon Pettersen


1951-23.11.52

Stian Buflaten

23.11.52-06.12.53

Magnus Solheim

Trygve Karlsen

Håkon Pettersen

Jan Sørensen


06.12.53-21.11.54

Magnus Solheim

Trygve Karlsen

Peder Bunkene

Aanon Aanonsen


21.11.54-27.11.55

Magnus Solheim

Trygve Karlsen

Peder Bunkene

Henry Jensen


27.11.45-09.12.56

Henry Jensen

Håkon Fjelldal

Peder Bunkene

Magnus Solheim


09.12.56-17.11.57

Henry Hansen

Trygve Karlsen

Paul Jensen

Henry Jensen


17.11.57-07.12.58

Kjell Thorsen

Stian Buflaten

Henry Jensen

Henry Jensen


07.12.58-29.11.59

Kjell Thorsen

Stian Buflaten

Kåre Karlsen

Henry Jensen


29.11.59-01.04.60

Håkon Fjelldal

Aanon Aanonsen

Tore Helleren

Henry Jensen


01.04.60-27.11.60

Håkon Fjelldal

Arnfinn Lindstøl

Tore Helleren

Ivar Eriksen


27.11.60-27.04.61

Kåre Karlsen

Paul Jensen

Tore Helleren

Marit Helleren


27.04.61-25.11.61

Aanon Aanonsen

Paul Jensen

Tore Helleren

Marit Helleren


25.11.61-11.11.62

Lars P. Pettersen

Bjarne Homdrom

Aanon Aanonsen

Ivar Eriksen


11.11.62-23.11.63

Lars P. Pettersen

Harald Jensen

Aanon Aanonsen

Ivar Eriksen


23.11.63-23.11.64

Lars P. Pettersen

Harald Jensen

Aanon Aanonsen

Ivar Eriksen


23.11.64-25.11.65

Henry Jensen

Jens Mortensen

Aanon Aanonsen

Ivar Eriksen


25.11.65-08.12.66

Jens Mortensen

Roald Olsen

Aanon Aanonsen

Henry Jensen


08.12.66-28.11.67

Magne Kjølsrud

Kjell Thorsen

Aanon Aanonsen

Henry Jensen


28.11.67-03.12.68

Magne Kjølsrud

Kjell Thorsen

Tormod Jensen

Henry Jensen


03.12.68-28.11.69

Magne Kjølsrud

Einar Livollen

Eirik Berntsen

Henry Jensen

Trygve Karlsen, Bitte Steinmoen

28.11.69-27.10.70

Arvid Thorsen

Magne Kjølsrud

Leif Kjølsrud

Henry Jensen

27.10.70-28.11.71

Trygve Karlsen

Jon Furre

Arvid Thorsen

Magne Kjølsrud


28.11.71-19.11.72

Trygve Karlsen

Bjørn Osmundsen

Knut Furre

Eirik Berntsen


19.11.72-23.11.73

Bjørn Osmundsen

Jon Furre

Knut Furre

Eirik Berntsen

Ivar Eriksen

23.11.73-01.12.74

Bjørn Osmundsen

Roald Olsen

Knut Furre

Eirik Berntsen

Ivar Eriksen

01.12.74-14.11.75

Bjørn Osmundsen

Roald Olsen

Knut Furre

Arvid Thorsen

Svein Andersen

14.11.75-28.11.76

Bjørn Osmundsen

Vidar Hansen

Britt Olsen

Åge Jensen

Roald Jensen

28.11.76-18.11.77

Roald Olsen

Kjell Thorsen

Britt Olsen

Åge Jensen

Roald Jensen

18.11.77-23.11.78

Finn Sandberget

Vidar Hansen


Arvid Thorsen

Hans Severin Hansen

23.11.78-22.11.79

Finn Sandberget

Vidar Hansen

Svenn Madsen

Arvid Thorsen


22.11.79-08.12.80

Finn Sandberget

Bjørn Osmundsen

Svenn Madsen

Arvid Thorsen


08.12.80-06.12.81

Gerd Risholt

Bjørn Osmundsen

Svenn Madsen

Inger Lise Jensen


06.12.81-10.12.82

Gerd Risholt

Bjørn Osmundsen

Svenn Madsen

Inger Lise Jensen


10.12.82-09.12.83

Bjørn Osmundsen

Gerd Risholt

Svenn Madsen

Gro Stormoen


09.12.83-23.11.84

Bjørn Osmundsen

Gerd Risholt

Svenn Madsen

Gro Stormoen


23.11.84-11.12.85

Thorleif Nilsen

Gerd Risholt

Svenn Madsen

Aage Jensen


11.12.85-03.12.86

Thorleif Nilsen

Finn Sandberget

Svenn Madsen

Aage Jensen


03.12.86-02.12.87

Thorleif Nilsen

Finn Sandberget

Svenn Madsen

Harald Omland

Aage Jensen

02.12.87-30.11.88

Thorleif Nilsen

Wenche Magnussen

Harald Omland

Arvid R. Olsen

Aage Jensen, Inger Jensen

30.11.88-06.12.89

Thorleif Nilsen

Wenche Magnussen

Harald Omland

Arvid R. Olsen

Mai Brit Strand, Inger Jensen

06.12.89-05.12.90

Arvid R. Olsen

Mai Brit Buflaten

(Regnskapsfører)

Inger L. Gundersen

Erna Engenes, John Isaksen

05.12.90-05.12.91

Arvid Øiestad

John Isaksen

Hilde Friisø-Jensen

Inger L. Gundersen

Anita Rislaa, Grete Hellum

05.12.91-12.02.93

Arvid Øiestad

Erna Engenes

Hilde Friisø-Jensen

Inger L. Gundersen

Anita Rislaa, Kjell Eidsvig

12.02.93-10.02.94

Arvid Øiestad

Erna Engenes

Inger L. Gundersen

Inger L. Gundersen

Tor Pedersen, Inger Jensen

10.02.94-16.02.95

Arvid Øiestad

Tor Pedersen

Inger L. Gundersen

Grethe Dønnestad

Inger Jensen, Erna Engenes

16.02.95-15.02.96

Harald Omland

Tor Pedersen

Inger L. Gundersen

Grethe Dønnestad

Thorleif Nilsen, Erna Engenes

15.02.96-20.02.97

Anne Hilde Egrem

Jørgen Øiestad

Inger L. Gundersen

Grethe Dønnestad

Thorleif Nilsen

20.02.97-26.02.98

Jørgen Øiestad

Anne Hilde Egrem

Inger L. Gundersen

Tone Grude

Thorleif Nilsen

26.02.98-25.02.99

Leif Jan Råna

Jørgen Skjeggedal

Sølvi Meinseth

Tone Grude

Thorleif Nilsen

25.02.99-17.02.00

Leif Jan Råna

Jens Berthelsen

Sølvi Meinseth

Wenche Røinås

Thorleif Nilsen

17.02.00-15.02.01

Jens Berthelsen

Leif Jan Råna

Sølvi Meinseth

Wenche Røinås

Thorleif Nilsen, Jørgen Skjeggedal

15.02.01-28.02.02

Jens Berthelsen

Leif Jan Råna

Revisor Landbø

Wenche Røinås

Thorleif Nilsen, Jørgen Skjeggedal

28.02.02-20.02.03

Benn Johan Rislaa

Jørgen Skjeggedal

Revisor Landbø

Wenche Røinås

Thorleif Nilsen, Anita Rislaa

20.02.03-19.02.04

Benn Johan Rislaa

Jørgen Skjeggedal

Revisor Landbø

Wenche Røinås

Thorleif Nilsen, Anita Rislaa

19.02.04-17.02.05

Benn Johan Rislaa

Jørgen Skjeggedal

Revisor Landbø

Wenche Røinås

Thorleif Nilsen, Anita Rislaa

17.02.05-23.02.06

Benn Johan Rislaa

Gustav Samuelsen

Revisor Landbø

Wenche Røinås

Kjell-Arild Risholt, Anita Rislaa

23.02.06-15.03.07

Benn Johan Rislaa

Gustav Samuelsen

Revisor Landbø

Wenche Røinås

Kjell-Arild Risholt, Anita Rislaa

15.03.07-28.02.08

Benn Johan Rislaa

Gustav Samuelsen

Revisor Landbø

Wenche Røinås

Frode Løvåsen, Anita Rislaa

28.02.08-27.02.09

Jan Henning Torjussen

Gustav Samuelsen

Revisor Landbø

Benn Johan Rislaa

Frode Løvåsen, Emmy Øiestad

27.02.09-11.03.10

Jan Henning Torjussen

Gustav Samuelsen

Revisor Landbø

Benn Johan Rislaa

Frode Løvåsen, Emmy Øiestad

11.03.10-24.02.11

Helga K. Hansen

Gustav Samuelsen

Revisor Landbø

Turid Dalen Johnsen

Anna S. Dønnestad, Frode Løvåsen

24.02.11-22.02.12

Helga K. Hansen

Gustav Samuelsen

Revisor Landbø

Turid Dalen Johnsen

Anna S. Dønnestad, Trond Olsen

22.02.12-20.02.13

Helga K. Hansen

Gustav Samuelsen

Revisor Landbø

Turid Dalen Johnsen

Anna S. Dønnestad, Trond Olsen

20.02.13-25.02.14

Helga K. Hansen

Gustav Samuelsen

Revisor Landbø

Turid Dalen Johnsen

Anna S. Dønnestad, Trond Olsen

25.02.14-25.02.15

Helga K. Hansen

Gustav Samuelsen

Revisor Landbø

Turid Dalen Johnsen

Rolf Hørsdal, Trond Olsen

25.02.15-10.03.16

Helga K. Hansen

Gustav Samuelsen

Revisor Landbø

Turid Dalen Johnsen

Rolf Hørsdal, Trond Olsen

10.03.16-07.03.17

Helga K. Hansen

Bodil S. Midtstøl

Revisor Landbø

Christine Simonsen

Rolf Hørsdal, Trond Olsen

07.03.17-26.02.18

Helga K. Hansen

Bodil S. Midtstøl

Revisor Landbø

Christine Simonsen

Rolf Hørsdal, Anne Louise Lilleødegård

26.02.18- 19.03.19

Helga K. Hansen

Bodil S. Midtstøl

Revisor Landbø

Christine Simonsen

Rolf Hørsdal, Anne Louise Lilleødegård

19.03.19-10.03.20

Helga K. Hansen

Bodil S. Midtstøl

Revisor Landbø

Christine Simonsen

Hege K. Engenes, Trond Olsen

10.03-20-01.03.21

Helga K. Hansen

Bodil S. Midtstøl

Revisor Landbø

Christine S. Dalen

Anna Signe Dønnestad, Trond Olsen

01.03.21-29.03.22

Helga K. Hansen

Bodil S. Midtstøl

Revisor Landbø

Christine S. Dalen

Anna Signe Dønnestad, Trond Olsen

29.03.22

Helga K. Hansen

Karianne Lilleødegård

Revisor Landbø

Christine S. Dalen

Anna Signe Dønnestad, Trond Olsen

AKTIVITETER


RESULTATER

07.09 J 17

Rygene - Vegårshei 7'er 0-10

31.08 J 17

Imås - Rygene 3-0

25.08 J17

Birkenes - Rygene 1-0

17.08: J 17

Rygene - Gimletroll 1-11

26.02: A-laget

Froland - Rygene 7-2

13.02: A-laget

Rygene - Imås 1-1

12.02: Damelaget

Rygene - Øyestad 9-1

01.02: A-laget

Rygene - Hisøy 1-4